Allmän Tandvård & Estetisk tandvård

ALLMÄN TANDVÅRD HAR ÖVERLÅTITS DEN 1 SEPTEMBER  2020

Tandosoma / Hälsas verksamhet med övriga behandlingar är kvar.

Behandlingar:

Kosmetisk tandvård:

Hemmablekning:
Individualanpassade skenor och material som du fyller skenorna med hemma under vårt överinseende.

Klinikblekning: 
Behandling (inklusive rengörning) i tandläkarstolen ca 1 timma i regel med bättre resultat.

Allmän tandvård:
All normalt förekommande tandvård, även akutbehandlingar. Även komplicerad broprotetik.Enklare regleringar (se nedan).

Tandhyginist finns.

Hypnos:
Vi är specialiserade på att behandla tandvårdrädda patienter
Vi erbjuder också behandling i hypnos (medicinsk hypnos) utförd av spec. utbildad personal.

Avslappningsövningar före behandlingen för att underlätta densamma.

Tandprotetik
Behandling:  Tandluckor med fast och uttagbar protetik. Broprotetik. (De egna tänderna är de bästa implantaten!)

Behandling: Kronor
Tänderna slipas ner något för att få plats för kron/bromaterialet, antingen metallkeramik
eller förstärkt porslin. Behandlingen är helt smärtfri!

Behandling: Olika typer av uttagbara konstruktioner (helprotes, delprotes, provisoriska snabb
lösningar.( En lösning finns för nästan alla plånböcker).


Bro

En bro görs vanligtvis om det finns tänder på var sida om luckan. Dessa tänder kan användas som stödtänder för bron. Tänderna måste slipas ner ca: 1.5 mm för att man skall få plats för bromaterialet, antingen metall-keramik eller förstärkt porslin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandreglering:
Det har blivit allt vanligare att vuxna vill ändra på sitt utseende för att bli allt mer attraktiva.
Nästan osynlig reglering av enklare felställningar och kosmetiska korrekturer med hjälp av
uttagbara konstruktioner under relativt kort tid - ca 6 månader och då vi har egna specialister för
detta ligger kostnaden avsevärt under vad man i regel annars måste betala.
Kostnads och behandlingsförslag på begäran. Noggrann information för att underlätta ditt beslingår.


 

 

Amalgamsanering

TANDLÄKARMOTTAGNINGEN HAR ÖVERLÅTITS DEN 1 SEPTEMBER  2020

Tandosoma / Hälsas verksamhet med övriga behandlingar är kvar.

 

Amalgam har diskuterats mycket i Sverige och i övriga världen. På senare tid mer i utlandet. I Sverige har vi i det närmaste ett amalgamförbud, då sådana fyllningar ej ersättes av Försäkringskassan. Vi använder sedan länge ej amalgam i vår praktik. Tala med oss om hur en amalgamsanering går till.


 

 

Käkledsbesvär

Vår tids stressiga vardag eller personliga problem och bekymmer kan vara orsaken till att vi pressar eller gnisslar tänder. Ofta sker detta på natten men mycket ofta ertappar man sig att man ”biter och pressar” i vaket tillstånd på dagarna.
För att skydda tänderna och avlasta käklederna tillverkar vi Relax specialskenor som ofta bärs på natten. Vi arbetar ihop med en sjukgymnast som är specialiserad för käk besvär.
Vi kan även kombinera med avslappningsövningar och samtal. Likaså låter vi tillverka specialskenor för snarkproblem och sömnapné.


 

 

Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla har ofta anknytning till långt tillbakaliggande faktorer. Vi är sedan nästan 30 år specialiserade på tandvårdsrädda patienter. Behandling sker i lugn miljö med samtal, djupavslappning och klinisk hypnos. HYPNOS kan även komma ifråga som ersättning för bedövning, t.ex. Vid allergi, graviditet, etc.